Bandera Blava

Port Segur Calafell ha obtingut el guardó de Bandera Blava, atorgat per la Fundació Europea Ambiental, considerat Organisme Internacional.

Compromís Ambiental

La participació i implicació dels usuaris del PortSegur-Calafell en la preservació del medi ambient és fonamental per garantir que les accions i millores ambientals que s’estan duent a terme en el port, gràcies a la implantació dels sistemes de gestió ambiental ISO 14.001EMAS, obtinguin un bon resultat i s’aconsegueixi una reducció de l’impacte ambiental provocat en el nostre entorn.

En aquest tríptic es presenten una sèrie de bones pràctiques ambientals per als usuaris, amb la finalitat de conscienciar i facilitar informació respecte a les accions que es poden dur a terme dins del Port, i que poden comportar un major respecte pel medi ambient.

Gestió Ambiental

Descàrrega del Tríptic Informatiu

Cliqui aquí per descarregar el document PDF amb el triptic informatiu sobre la Gestió Ambiental que realitza el Port Segur Calafell.

Cliqui aquí per descarregar el document amb la Declaració Ambiental del Port Segur de Calafell

Cliqui aquí per descarregar el document amb la Política Ambiental del Port Segur de Calafell